Referat af LFPT generelforsamling søndag den 12/2-2012 kl 14.00 på Kikko i Nykøbing Falster

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter

 

1.     Valg af stemmetællere, John Rasmussen og Bent Hansen

 

2.     Valg af dirigent Jane Poulsen, generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og dermed lovlig

 

3.     Formandens beretning

 

Beretning om 2011

 

Det er mig en glæde at byde velkommen til dette års generalforsamling. Dejligt at se så mange, som har lyst til at bruge denne søndag i februar i selskab med os.

 

Vi havde traditionen tro i 2011 en vellykket familiedag, hvor vejret var med os og den dag blev der godkendt nye ponyer og kuske til sæsonen.

Vi håber at vores familiedag, som er den 24.marts, bliver en god optakt til en god sæson 2012.

 

Vi havde i 2011 besøg af kuske fra Jysk Pony Væddeløbsforening, Sydsjællands Ponytrav, Kvistgård og Skive Ponytrav, som bestyrelsen og jeg synes er rigtig positivt, det må tyde på at de udenbyske kuske og forældre, føler sig velkommen i vores omgivelser.

 

Vores kuskemøder, er en god måde, synes jeg, til at få budt velkommen til løbsdagen på og budt nye kuske og udenbys kuske velkomne til vores bane, og derved kan få sat ansigter på hinanden. På møderne er kuskene blevet gode til at få spurgt om ting de er i tvivl om, så de kan få det afklaret, inden løbsdagen starter. 

 

Til DM i ponytrav på Bornholm, havde vi mange kuske og ponyer med, i de forskellige klasser og her fik vi 1 Danmarksmester i ponytrav og det var for første gang Patrick Bendtsen, som hjemtog DM u. 148 cm med Noller, som han kørte for Sabine. 

 

Der var også denne dag mange andre af vores kuske, som tog andre gode placeringer med sig hjem og kørte meget professionelt. Stort tillykke til Patrick, med hans DM titel og ikke mindst et stort tillykke til de andre kuske som tog gode placeringer med hjem til fastlandet. 


Vi afholdte selv, for første gang, DM i Monté, her på banen. Vi havde massere af kuske/ryttere og ponyer til start på dagen og her fik vi tre Danmarksmester titler, i det at Stine red Käck til sejr i klassen under 100 cm., Melani vandt med Djingis Khan i klassen under 120 cm. Efter føring fra start til mål og Maria vandt klassen under 135 cm med Åker ligeledes efter føring fra start til mål.

Vores venskabsmatchdag afholdte vi sammen med DM i Monté og igen blev det en succes som de forgangne år, med besøg af Sydsjællands Ponytrav, Kvistgård, Jysk Ponyvæddeløbsforening og Skive Ponytrav, hvor der var lagt op til en match om at få samlet en masse point sammen, for til sidst at have den højeste procent når løbsdagen var omme, og sejrherre/sejreklub var Jysk Pony Væddeløbsforening, der var vindere af matchen i 2011.

Vi kørte ligeledes vores 10 års jubilæum, som vi ”fejrede” med to jubilæumsløb, et for de små under 110 cm over 640 m distancen, som Maja og Dixie vandt og vi kørte også et løb for de hurtige ponyer over distancen 1000 m, som Ramid og Sabrina Henriksen vandt.

 

Der blev også taget andre sejre og gode placeringer denne dag, af vores kuske. Stort tillykke her, skal det lyde til Stine, Melani og Maria for hver deres DM titler og ikke mindst et tillykke til vores andre kuske, som vandt og tog andre gode placeringer denne dag.

 

De fire ovennævnte kuske, Stine, Maria, Melani og Patrick, har alle fået en lykønskning af Guldborgsund Kommune, som skete den. 8 december.

 

Vores egen Derbydag, gik også godt sidste år. Dog var der ikke nogle andre udenbyske kuske på besøg, og Stald KTAS var fraværende.

 

Dejligt var det at se kuskene være toptunet og klar til dagen, hvor vejret var med os, med høj solskin og en bane i fin skik, blev der kørt for at vinde de fire gode titler denne dag.

 

·         Frøjel og Stine vandt Hesteejerforeningen på NFT’s Derby

·         Dixie og Maja vandt Kriterium

·         Mindy og Tai vandt Kikko´s Mini derby for de små ponyer

·         Looka og Camilla vandt Anders Helge Nielsens Montederby

 

Stort tillykke til jer der vandt disse titler og ikke mindst et tillykke til jer andre kuske, der vandt denne dag.

Det var også en fornøjelse at alle de kreative børn, voksne og ponyer, som var klædt ud. Der hersker ingen tvivl om at der bliver gjort noget ud af udklædningerne. Dejligt at se

 

Vi har igen i år søgt om tilskud af Kommunen til travbanen ligesom sidste år.

 

Vi har også i år lavet en række træningsdage, primært lørdag, på travbanen, som man kan se på vores hjemmeside. Der trænes fra kl. 13 disse træningsdage.

 

Jeg vil runde af med at takke kuskene, der giver os dejlige og spændende timer sammen, hvor vi nyder hinandens selskab på en god og hyggelig måde.

 

Tak til dem der troligt møder op og giver et nap med på løbsdagene, disse hænder er uundværlige.

 

Tak til vores tilskuere, der trofast møder op og hepper på vores unger.

 

En stor tak til bestyrelsen, som trækker et enormt stort læs, for at vi kan få vores hyggelige forening, til at fungere optimalt. Dejligt I har lysten til at holde sammen på det hele. 

 

 

1.     Regnskabsaflæggelse

Kommentarer til regnskabet, redegør for salgsboden, lån til salgsbod

Regnskab blev godkendt for 2011

 

2.     Indkomne forslag

Oldboys, afskaf pokal, intet vindertillæg. Svar, det bliver til et rekordhandicap uden vindertillæg og uden pokal.

640m løb ændres, så kun for ponyer under 110 cm. Svar: Bestyrelsen kigger på antallet af ponyer i den kategori.

Forslag: Gentlemandagen kristi himmelfartsdag Jägersro

Ved bøder/rapportering til kuske kaldes disse til tårnet og Solveig afleverer dem og sammentidigt knytter en kommentar til hvorfor de får den. Svar fra bestyrelsen: Solveig + bestyrelse finder ud af en løsning.

 

3.     Godkendelse budget 2012

Budget godkendt for 2012

 

4.     Fastsættelse af kontingent 2012
uforandret kontingent.

 

5.     Valg af kuskerepræsentant (Stine ønsker genvalg)

Stine Juul Marker

 

6.     Valg af formand (Mette ønsker genvalg)

Mette Rygård Jensen

 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders og Randi ønsker begge genvalg)

Anders Rygård Jensen og Randi Stoltz

 

8.     Valg af bestyrelsessuppleanter (Tina og Jannie ønsker genvalg)

Jannie Frederiksen og Tina Larsen

 

9.     Valg af revisorer (Torben og Solveig ønsker genvalg)

Solveig K. Hansen og Torben Nygaard

 

10. Valg af revisorsuppleant (Bent ønsker genvalg)

Bent Hansen

 

11. Eventuelt

Forslag 1: Opdateringer hjemmeside mere

Forslag 2: Sæson plan til dommertårnet

Forslag 3: Søndags løb, et par gange om året, undersøg om hjælpere kan,
sæson plan er trykt og udleveret til andre baner. Tager det med til fællesmøde, lav ændringer næste år, da sæson plan er trykt og har også mere tid til at planlægge det og hører de frivillige om de kan.

           Forslag 4: Ændre sæsonplan, Harald lunds og championatsfest er skrevet    
                             forkert ind.

           Forslag 5: Tingsted dagen, LFPT være med ????

           Reklame for LFPT

           Ponyridning travbanen, book en dag…

          Sociale lørdage, stor bestyrelse arbejder på det, ponytravskole solveig er med
           på projektet.

          Aktiv sommer , benina, Nadja +Jannie uden hest (Jasper)

          Maria Bs Far Lars kører for de grønne busser, kunne være behjælpelig med bus  
          leje, find ud af cirka antal, dag tid.